Blog Penyuburan Islam UPSI

Penyuburan Islam Melalui Ledakan ICT Global

Fitrah Beragama

Manusia dibekalkan oleh Allah dengan fitrah beragama ketika dilahirkan ke dunia seperti firman Allah Taala

Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Allah), (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

Surah al-Rūm - (30):30

 • 0 Comments
 • Filed under: Uncategorized
 • Hati

  Menurut al-Ghazālī, personaliti manusia terbentuk berdasarkan sifat-sifat kerohanian dan kejiwaan. Jiwa manusia merangkumi unsur-unsur seperti hati, roh, nafsu dan akal yang mempengaruhi pemikiran mereka. Hati secara fizikal adalah seketul daging di dalam badan manusia sama ada manusia yang mati mahupun yang hidup dan terdapat juga pada haiwan. Hati yang dibahaskan oleh al-Ghazālī mempunyai maksud kedua iaitu yang halus (laţīfah), ketuhanan (rabbāniyyah) dan kerohanian (rūḥāniyyah). Hati inilah yang berfungsi merasa, mengetahui dan mengenal dan hati inilah juga yang menjadi sasaran segala perintah dan larangan Tuhan, yang akan disiksa, dicela dan dituntut segala amal perbuatannya.

  Imam Abu Hamid Muhamed Bin Muhammad Al-Ghazali (1980), Ihya Ulumiddin Jiwa Agama Jilid 4. Perc. Menara Kudus (terj.), Indonesia.

 • 0 Comments
 • Filed under: Uncategorized
 • Kita sentiasa diawasi

  Dan Allah Maha Mengawasi segala sesuatu

  Surah al-Ahzab (33): 52

  Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a.: Pada suatu hari ketika nabi Muhammad s.a.w. tengah bersama para sahabatnya, datang seseorang yang bertanya, “Apakah iman itu?” Rasulullah s.a.w. menjawab, “Iman adalah percaya kepada Allah, para malaikatNya, pertemuan denganNya, para rasulnya dan hari kiamat.”

  Laki-laki itu bertanya lagi, “Apakah itu  Islam?” Rasulullah s.a.w. menjawab, “Menyembah Allah yang Esa, mendirikan solat, membayar zakat dan mengerjakan puasa selama bulan Ramadhan.”

  Laki-laki itu bertanya lebih jauh, “Apakah yang dimaksudkan dengan ihsan?” Rasulullah s.a.w. menjawab, “Beribadah kepada Allah ‘Azza wa Jalla seakan-akan engkau melihatnya dan seandainya engkau tidak boleh mencapai keadaan itu, engkau harus yakin bahawa Dia melihatmu.”…

  al-Bukhārī (2000) Kitāb al -Īmān Bāb Sū’āl Jibrīl  al-Nabī , no. hadith 50, h. 6.

  Rasulullah s.a.w telah bersabda dalam hadith di atas dan telah mengucapkan “Meskipun engkau tidak melihatNya, sesunguhNya Dia melihatmu” yang merupakan petunjuk mengenai keadaan pemeriksaan atau pengawasan diri yang juga merupakan kesedaran dalam diri seorang hamba bahawa Allah sentiasa memantau atau mengawasi dirinya.

 • 0 Comments
 • Filed under: Uncategorized
 • Al-Kahf

  Katakanlah (wahai Muhammad): “Sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu, diwahyukan kepadaku bahawa Tuhan kamu hanyalah Tuhan Yang Satu; Oleh itu, sesiapa yang percaya dan berharap akan pertemuan dengan Tuhannya, hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh dan janganlah ia mempersekutukan sesiapapun dalam ibadatnya kepada Tuhannya”.

  Surah al-Kahf 18:110

  Surah al-Kahf mengandungi 110 ayat. Di dalamnya terkandung firman Allah Taala tentang amaran (kepada orang-orang yang ingkar) dengan azab yang seberat-beratnya dari sisi Allah, dan memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal-amal soleh, bahawa mereka akan beroleh balasan yang baik.

  Ianya juga mengandungi kisah-kisah di antaranya:

  • Ashaabul Kahfi (sekumpulan pemuda yang beriman yang ditidurkan oleh Allah dalam gua sebagai bukti kekuasaanNya).
  • Kisah dua orang lelaki yang satunya mempunyai kekayaan dengan kebun yang banyak tetapi tidak mempercayai kekuasaan Allah dan yang satu lagi kurang harta namun taat kepada Allah dan tidak mempersekutukanNya
  • Nabi Khidir yang mempunyai kelebihan ilmu pengetahuan yang diberikan oleh Allah perkara yang akan datang
  • Zulkarnain yang diberikan oleh Allah kekuasaan memerintah di bumi, dan  jalan bagi menjayakan tiap-tiap sesuatu yang diperlukannya seperti membantu kaum yang momohon pertolongannya membina tembok dari kaum Yakjuj dan Makjuj yang mebuat kerosakan di muka bumi
 • 0 Comments
 • Filed under: Uncategorized
 • Ketenangan yang sebenar

  Setiap jiwa .. pastinya mendambakan ketenangan dalam kehidupan…

  Jiwa yang tenang menyebabkan rumah yang kecil terasa luas….

  Wang yang sedikit terasa cukup…

  Kekurangan dan kelemahan .. terasa kesempurnaan…

  Rasailah ketenangan dengan al-Qur’an… solat dan zikrullah… dengan lafaz kata-kata… dengan perbuatan fizikal dan … dijiwai dengan hati yang tulus…

  Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik iaitu al-Quran yang serupa (mutu ayat-ayatnya) lagi berulang-ulang, gementar kerananya kulit orang yang takut kepada Tuhan mereka, kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingat Allah. Itulah petunjuk (hidayah) Allah dengan kitab itu, Dia memberi hidayah kepada siapa sahaja yang dikehendakiNya. Dan barangsiapa yang disesatkan oleh Allah, niscaya tiada lagi  baginya seorang pemimpin (petunjuk)pun.

  Surah al-Zumar (39): 23

 • 0 Comments
 • Filed under: Uncategorized
 • aku memohon kepadaMu

  Ya Allah ..

  sesungguhnya aku memohon kepadaMu sebaik-baik permohonan…

  sebaik-baik doa..

  sebaik-baik kejayaan..

  sebaik-baik amalan…

  sebaik-baik ganjaran..

  sebaik-baik kehidupan..

  sebaik-baik kematian.. dan ..

  teguhkanlah pendirianku…

  beratkanlah timbangan amal baikku…

  mantapkanlah keimananku..

  tinggikanlah martabatku…

  terimalah solatku…

  ampunilah kesalahanku..

  dan aku memohon kepadaMu darjat yang tinggi di dalam syurga…

  perkenankanlah doaku .. ya Allah

  amiin.. ya Rabb

 • 0 Comments
 • Filed under: Uncategorized
 • Ciptaan Yang Seimbang

  Maha Berkat (serta Maha Tinggilah kelebihan) Tuhan yang menguasai pemerintahan (dunia dan akhirat); dan memanglah Ia Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu;

  Dia lah yang telah mentakdirkan adanya mati dan hidup (kamu) - untuk menguji dan menzahirkan keadaan kamu: siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya; dan Ia Maha Kuasa (membalas amal kamu), lagi Maha Pengampun, (bagi orang-orang yang bertaubat);

  Dia lah yang telah mengaturkan kejadian tujuh petala langit yang berlapis-lapis; engkau tidak dapat melihat pada ciptaan Allah Yang Maha Pemurah itu sebarang keadaan yang tidak seimbang dan tidak munasabah; (jika engkau ragu-ragu) maka ulangilah pandangan - (mu) - dapatkah engkau melihat sebarang kecacatan?

  Surah al-Mulk 1-3

 • 0 Comments
 • Filed under: Uncategorized
 • Dikutip dari: http://santrinulis.com/tulisanke-493-Konsep-Pendidikan-Islam-Menurut-Al-Ghazali.html

  Al-Ghazali berpendapat bahwa profesion guru merupakan profesion yang sangat mulia berdasarkan acuan tekstual maupun rasional.

  Diantara dalil tekstualnya adalah sabda Nabi Muhammad saw yang ertinya “Saya ini sesungguhnya diutus sebagai seorang guru”. Jadi profesion guru merupakan warisan dari misi kerasulan. Adapun dalil rasional yang dikemukakan Al-Ghazali, bahwa kemuliaan profesion itu antara lain dapat dilihat dari tempat di mana profesion itu dilaksanakan, seperti keunggulan profesion tukang emas lebih tinggi dari tukang kulit, karena tempat kerja dan barang yang dikerjakan berbeza darjatnya.

  Al-Ghazali berkata: “Barang yang wujud di permukaan bumi ini yang paling mulia adalah manusia, dan bagian yang paling mulia dari manusia adalah jiwanya, sedangkan tugas seorang guru adalah mengembangkan/menyempurnakan, menghiasi, mensucikan dan membimbingnya untuk dapat mendekat kepada Allah Yang MAha Agung dan Maha Mulia.”

  Pendidikan yang benar merupakan jalan mendekat kepada Tuhan. Al-Ghazali menyatakan: “Selama ilmu yang dimiliki oleh seorang itu lebih banyak dan lebih sempurna, maka seharusnya ia menjadi lebih dekat kepada Allah”.

 • 0 Comments
 • Filed under: Uncategorized
 • Al-Qur’an Surah Fatir 29-30

  Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Kitab Allah dan tetap mendirikan sembahyang serta mendermakan dari apa yang Kami kurniakan kepada mereka, secara bersembunyi atau secara terbuka, mereka (dengan amalan yang demikian) mengharapkan sejenis perniagaan yang tidak akan mengalami kerugian;

  Supaya Allah menyempurnakan pahala mereka dan menambahi mereka dari limpah kurniaNya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi sentiasa membalas dengan sebaik-baiknya (akan orang-orang yang bersyukur kepadaNya).

 • 0 Comments
 • Filed under: Uncategorized
 • Diriwayatkan dari Ibn Abbas r.a. :

  Nabi s.a.w pernah bersabda, ….Seandainya seseorang berniat melakukan perbuatan baik dan ia tidak melakukannya, maka Allah akan menuliskan untuknya satu kebaikan, dan seandainya ia berniat melakukan perbuatan baik dan melaksanakannya maka Allah akan menuliskan untuknya (pahala) sepuluh hingga tujuh ratus kali lebih banyak. Dan seandainya seseorang berniat melakukan perbuatan buruk dan ia tidak melaksanakannya, maka Allah akan menuliskannya sebagai satu kebaikan penuh; dan seandainya seseorang berniat melakukan perbuatan buruk dan melaksanakannya maka Allah akan menuliskannya sebagai satu dosa”.

  Abī ‘Abdullāh Muhammad b. Ismā‘īl b. Ibrāhīm b. al-Mughīrah b. al-Bardizbah al-Bukhārī (2000), Kitāb al-Ādab

 • 0 Comments
 • Filed under: Uncategorized
 • Polls

  How Is My Site?

  View Results

  Loading ... Loading ...
  Portal Pendidikan Fardhu Ain pertama di Malaysia --> http://www.mumtaz.my

  Sitewide Tag Cloud

   Sitewide Archives

   Asma Ul Husna

   FireStats

   • Pages displayed : 617505
   • Unique visitors : 165610
   • Pages displayed in last 24 hours : 1282
   • Unique visitors in last 24 hours : 275